BENT­LEY CONTINENTAL.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Bent­ley ska för­nya sin Continental. Debut vän­tas till mo­dellå­ret 2018 var­för tes­ter­na nu hand­lar om att fär­dig­stäl­la en bil till hös­ten 2017. Det blir sam­ma mo­tor­fa­milj som Porsche Panamera, allt­så en V8:a på fy­ra li­ter samt en plug-in-hy­brid. En topp­mo­dell med W12-mo­tor på 600 häst­kraf­ter pla­ne­ras ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.