...och i Jämt­land syn­dar flest fö­ra­re!

Allt Om BILAR - - Alltombilar - BENGT ISAKS­SON

Jämt­län­ning­ar­na slog svenskt re­kord i fort­kör­ning för­ra året. Jämt­land lig­ger dub­belt i topp på fort­kör­nings­lis­tan för 2015. Den byg­ger på vad fart­ka­me­ror­na re­gi­stre­rat. All­ra hår­dast på gaspe­da­len tryck­te fö­rar­na på väg­sträc­ken mel­lan Ås och Kings­ta/Mör­sil på E14 i mel­lers­ta Jämt­land. 2 009 for­dons has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser re­gi­stre­ra­des av fart­ka­me­ror­na. Även på fort­kör­nings­listans andra­plats är det jämt­landskt: längs sträc­kan Pil­grimstad–Optand re­gi­stre­ra­des 1 953 for­dons has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser un­der 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.