5. Tek­nik och kö­re­gen­ska­per

Allt Om BILAR - - Brev -

Många, många upp­rör­des av att jag skrev att Tes­la gjort som Vol­vo när de pla­ce­rar bat­te­ri­er­na i gol­vet. Det var en öm tå att Tes­la skul­le ha ko­pi­e­rat nå­gon – vil­ket jag ald­rig på­stått, jag skrev ba­ra att de gör på lik­nan­de sätt och in­te som till ex­em­pel Au­di som lagt bat­te­ri­er­na i ba­ga­geluc­kan. Jag tyc­ker att Teslas lös­ning är bra men Volvos fram­står som bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.