3. Fakta och tes­ter

Allt Om BILAR - - Brev -

Av nå­gon an­led­ning så är Tes­la spar­sam­ma med till­gäng­li­ga fak­ta­upp­gif­ter. Det smy­ger fram li­te fakta här och li­te där och myc­ket som kom­mer från oli­ka fo­rum an­tas som sanna utan nå­gon som helst kon­troll. Tes­la har ock­så valt att gå sin egen väg - till ex­em­pel med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.