Mer­ce­des när­mast Vol­vo

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG VET ATT Vol­vo har nå­got fler och nå­got mer avan­ce­ra­de sä­ker­hets­sy­stem, men Mer­ce­des är än­då den till­ver­ka­re som kom­mit när­mast. På ra­cer­ba­nan Esto­ril får vi pro­va att bland an­nat kö­ra snabbt ifatt en bil och lå­ta bi­len brom­sa häf­tigt. Kla­rar tuf­fa in­broms­ning­ar i höga far­ter på egen hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.