Stor skill­nad mot gam­la E

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR LÄTT att glöm­ma bort chas­sit och styr­ning­en när vi hyl­lar all an­nan ny tek­nik i Mer­ce­des. Men det är en väl­digt di­rekt och lin­jär styr­ning och in­te alls sam­ma trå­ki­ga käns­la i chas­sit som i gam­la E-klass. Stor skill­nad mel­lan de oli­ka in­ställ­ning­ar­na för fjäd­ring, styr­ning och gas­re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.