Löf­te­na ver­kar hål­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MER­CE­DES PÅ­STÅR ATT den nya mo­tor­fa­mil­jen re­dan tes­tats för kom­man­de tuf­fa­re ut­släpps­reg­ler och tes­ter i verk­lig mil­jö. När vi kör bi­len i en mas­sa oli­ka far­ter och upp och ner i ber­gen utan­för Lis­sa­bon lan­dar för­bruk­ning­en på 5,5-5,6 – så det ver­kar som att Mer­ce­des löf­ten hål­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.