Många och dy­ra till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TY­VÄRR ÄR DEN ni­oste­ga­de au­to­mat­lå­dan kör­pro­gram­sväl­ja­ren Dri­ve Se­lect till­val, men säljs till­sam­mans för 23 900 kro­nor. Luft­fjäd­ring­en – som är bra – kos­tar 21 900. Vill du kun­na par­ke­ra bi­len med din mo­bil – ja, det går – så krävs det bland an­nat att du kö­per Key Less-sy­ste­met. Kom­pli­ce­rat och dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.