Sit­ter bra i bak­sä­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MOTORLJUDET har iso­le­rats bort mer ef­fek­tivt än i för­ra ge­ne­ra­tio­nen och vind­bru­set blir på­tag­ligt först i far­ter över 150160 km/tim. Luft­fjäd­ring­en sväl­jer de ojäm­na vägar­na i Por­tu­gal fint. Sto­lar­na är väl­digt bra och jag sit­ter fint i bak­sä­tets si­doplat­ser, trots li­te trångt för ben och föt­ter bakom lång fö­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.