Har bli­vit nå­got mind­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

LASTUT­RYM­MET HAR bli­vit nä­got mind­re än i den för­ra mo­del­len och här drar ock­så ut­rym­met i bak­sä­tet ner be­ty­get nå­got. Det är in­te helt lätt att få in föt­ter­na bakom en lång fö­ra­re och det blir pro­blem för en vux­en att sit­ta på mitt­plat­sen bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.