Näs­tan för myc­ket...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR nog förs­ta gång­en nå­gon­sin som jag öns­kar att det skul­le fin­nas mind­re ut­rust­ning i en bil­mo­dell. Allt det där van­li­ga som kli­matan­lägg­ning, pek­skärm med na­vi­ga­tor och blu­e­tooth finns här. Det för­tar näs­tan li­te av den fi­na ra­cer­bil­s­käns­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.