Sak­nar en del sy­stem

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN HÄR BI­LEN är in­te krock­testad av Eu­ro Ncap, det gäl­ler de fles­ta av Porsches mo­del­ler. Bi­len sak­nar ock­så en hel del av de mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem som vi bör­jar vän­ja oss vid i nya bi­lar. Stort plus för grym­ma väge­gen­ska­per – och helt fan­tas­tis­ka brom­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.