Be­hag­li­ga häst­kraf­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

OPEL HAR FÅTT mas­sor av be­röm för si­na nya ben­sin- och die­sel­mo­to­rer. Om vi från bör­jan var mest ny­fik­na på den lil­la ben­si­na­ren på en li­ter så är tjäns­te­bils-Ast­ra för­pac­kad med en ny bitur­bo på 160 väl­digt snäl­la och be­hag­li­ga häst­kraf­ter. 350 Nm re­dan på lå­ga varv är li­te för myc­ket för Opels nu­va­ran­de au­to­mat­lå­dor så vi nö­jer oss med en fin sex­väx­lad ma­nu­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.