Följ­sam styr­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR FICK fem­dör­rars-Ast­ra tre ge­ting­ar. Vi läg­ger på en geting då kom­bin har sam­ma fi­na egen­ska­per trots att bi­len bli­vit läng­re och hög­re. Chas­sit är sta­bilt och styr­ning­en väl­digt följ­sam och di­rekt – spe­ci­ellt i sport-lä­get. Driv­li­nan bi­drar till den fi­na kör­upp­le­vel­sen och det märks tyd­ligt att Opel spa­rat på vikt. In­te nå­gon­stans känns kom­bin klum­pig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.