Opel lig­ger bra till!

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI KRY­PER NER­ÅT fy­ra li­ter per tio mil för Opels di­es­lar och tack va­re lågt luft­mot­stånd har för­bruk­ning­en kun­nat hål­las ne­re även för kom­bin. Opel ska i vår ock­så pre­sen­te­ra för­bruk­ning i ”verk­lig kör­ning” och tro­li­gen gör de det ef­tersom de vet att de lig­ger bra till med si­na nya mo­del­ler. Vi upp­skat­tar ini­ti­a­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.