Bra med lam­por­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FEM STJÄR­NOR I Eu­roNCAP och det mesta av sä­ker­hets­sy­ste­men sköts via det så kal­la­de Opel Eye. Ka­me­ran är stan­dard från ut­rust­ningsni­vå Enjoy och finns allt­så i Bi­tur­bon. Au­tobroms upp till 60 km/tim och där har re­dan kon­kur­ren­ter nått hög­re far­ter. Fin fil­kör­nings­as­si­stent. Bra med In­tel­liLux-lam­por­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.