En­kelt att hit­ta rätt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HE­LA in­stru­men­te­ring­en är för­stås ex­akt som i fem­dör­rarsAst­ra. Det är en bland­ning av knap­par och stor pek­skärm. Men de knap­par som finns sit­ter lo­giskt pla­ce­ra­de och det är en­kelt att hit­ta rätt funk­tion. Knap­par­na på rat­ten är li­te plott­ri­ga. Den här de­sig­nen blir grun­den i al­la Opel-mo­del­ler fram­ö­ver. Jag gil­lar On Star-funk­tio­nen som ska lan­se­ras i Sve­ri­ge i år och funk­tio­nen med bi­len som en wi­fi-hub. Bra ladd­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.