Ser lätt och smi­dig ut

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DU KANS­KE IN­TE ser det di­rekt med ögat men Ast­ra Sports Tou­rer är en re­la­tivt lång bil för att hål­la till i Golf­klas­sen. Men på ut­si­dan har Opels de­sig­nav­del­ning lyc­kats trol­la bort läng­den. Bi­len ser väl­digt lätt och smi­dig ut och vi tac­kar för att Opel spa­rat på lin­jer­na och ut­sväv­ning­ar­na. Krom­lis­ten på si­dan som sve­per ner bakom bak­fönst­ret sär­skil­jer Ast­ra från and­ra mel­lan­klasskom­bi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.