Går att få ner prislap­pen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI SER ETT tyd­ligt stör­re spann mel­lan bil­li­gas­te och dy­ras­te Ast­ra. Bitur­bo-bi­len ska loc­ka tjäns­te­bils­fö­rar­na och har pris­satts där­ef­ter. Som pri­vat­per­son ha­de jag nöjt mig med nå­gon av de and­ra fi­na mo­to­ter­na och där­med fått ner prislap­pen re­jält. Då har jag ock­så råd med li­te av den fi­na ut­rust­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.