Hög kva­li­tet rakt ige­nom

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JO, DET IN­GÅR en del gre­jer som stan­dard i A6. Xe­non plus, par­ke­rings­as­si­stent, MMI radio, lju­dan­lägg­ning, hands­free, färd­da­tor, multi­funk­tions­ratt och Au­di dri­ve se­lect finns i al­la bi­lar. Och som van­ligt hos Au­di hål­ler ut­rust­ning­en hög kva­li­tet rakt ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.