Chas­sit är väl av­vägt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR FAK­TISKT gans­ka ro­ligt att kö­ra Au­di A6, även om det kans­ke in­te ser ut så. Chas­sit är väl av­vägt och bju­der bå­de på bra kom­fort och späns­ti­ga väge­gen­ska­per. Styr­ning­en upp­levs som hyf­sat pigg och när nu bi­len finns med fyr­hjuls­drift lyf­ter vin­ter­kör­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.