Myc­ket som är till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FEM STJÄR­NOR I Eu­ro Ncap och bra väge­gen­ska­per ger trygg­hets­käns­la. Det finns en del fö­ra­ras­si­stans­sy­stem till A6, myc­ket är dock till­val. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re med stop & go funk­tion och fil­by­tesvar­na­re till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.