Svårsla­gen hel­hets­käns­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FRÅN 409 300 kro­nor är myc­ket peng­ar. Och bör­jar man ploc­ka fram ex­tra­ut­rust­ning blir det snabbt än­nu dy­ra­re. Dock får man en del för sin in­ve­ste­ring, hel­hets- och kva­li­tets­käns­lan är svårsla­gen. Myc­ket, som till ex­em­pel au­to­mat­lå­da, in­går ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.