SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

! SER­VICE. Det här är en rätt kom­pli­ce­rad kon­struk­tion. Där­för är det ex­tra vik­tigt att bi­lar­na ser­vas som de ska. Sak­nar bi­len en kom­plett ifylld ser­vice­bok kan det va­ra smart att väl­ja en an­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.