MI­NUS:

Allt Om BILAR - - Beg-Bil -

– KÖR­GLÄD­JE? Visst har E-klass bli­vit li­te pig­ga­re – men kon­kur­ren­ter­na Au­di A6 och BMW 5-Se­rie är fort­fa­ran­de ro­li­ga­re att kö­ra. Det blev li­te bätt­re i och med en or­dent­lig fa­ce­lift 2013. Då blev mo­del­len ock­så snyg­ga­re och fick mer sä­ker­hets­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.