Fick in­te he­ta Fer­ra­ri

Allt Om BILAR - - Klassikern -

308:an lan­se­ra­des 1975 för att då ef­ter­trä­da Fer­ra­ri Di­no. Döpt ef­ter En­zo Fer­ra­ris son som dog i för­tid 1956. Di­no var en Fer­ra­ri-mo­dell som i in­led­ning­en in­te ens fick he­ta Fer­ra­ri. Från bör­jan var 308:ans ka­ross gjord i glas­fi­ber men fick plåt­ka­ross två år se­na­re – 1977. 1981 byt­tes för­ga­sar­na ut mot in­sprut­ning och fick med det bok­sta­ven ”i” – GTBi. Un­der åren 1982 till och med -85 till­ver­ka­des det ba­ra 748 ex­em­plar av den Fer­ra­ri – 308 GTBi QV som syns på bil­der­na me­dan den öpp­na ver­sio­nen GTS ha­de be­tyd­ligt hög­re pro­duk­tions­tal – 3.042 ex­em­plar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.