Bi­len ta­lar till mig

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Att kö­ra en Fer­ra­ri – vår 308 GTBi är näs­tan en li­ka stor njut­ning som att se på den. Okej, för­ut­satt att al­la chas­si­de­tal­jer är i trim lik­som mo­torn. Bi­len ta­lar till mig. Ger mig in­for­ma­tion om vägen, väggrep­pet, hur mo­torn trivs be­ro­en­de på ol­je­tem­pe­ra­tur och be­last­ning, vil­ken den op­ti­ma­la väx­eln är för att allt ska sjunga. Det är just det­ta ”snack”, den di­a­log som gör att man kan tryc­ka på li­te ex­tra med gaspe­da­len utan att ris­ke­ra nå­got. Jag är ett med bi­len och jäklar vad den sjung­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.