Kan kos­ta över mil­jo­nen

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vad kos­tar en Fer­ra­ri 308? För tio år se­dan var pri­set för den Fer­ra­ri i ar­ti­keln 370.000 kro­nor. Sak­ta men sä­kert har pri­set nu gått upp. För ett halv­bra ex­em­plar kan pri­set lig­ga mel­lan 460.000 till 750.000 och se­dan top­pas vid 1.200.000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.