Fransk be­sikt­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Kan jag be­sik­ti­ga en svenskre­gi­stre­rad släp­kär­ra och en MC i Frank­ri­ke? Fred Jo­hans­son MOR­GAN: Ett for­don som är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge kan in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EU-land och där­ef­ter till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.