Pro­blem med dörr

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har en Au­di A6 -08 som in­te vill öpp­na fö­r­ar­dör­ren när man öpp­nar med fjärr­kon­trol­len. Det är gans­ka ir­ri­te­ran­de att få öpp­na dör­ren från and­ra si­dan var­je gång. Det är inga pro­blem att öpp­na med hand­ta­get in­ne i bi­len, det är ba­ra vid an­vänd­ning av fjärr­kon­trol­len. Vad kan pro­ble­met va­ra ?

Bernt Lars­son JO­NAS: Hej Bernt. Det lå­ter som du har fel på en låskis­ta/central­lås­mo­tor. Men det kan även va­ra ett ka­bel­brott i dör­ren el­ler lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.