Säk­ring­en brän­ner

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har ett märk­ligt fe­no­men på min V40 03T. Säk­ring­en till bak­lju­sen på luc­kan brän­ner så fort jag stic­ker i en ny. Jag har kopp­lat bort allt som säk­ring­en går till, även ni­vå­in­ställ­ning­en till lju­sen fram. Jag har ock­så kopp­lat bort reg­la­gen i bi­len, men den brän­ner i al­la fall. Har du nå­gon idé?

Pa­trik JO­NAS: Hej Pa­trik. Kort­slut­ning/ brott på nå­gon av kab­lar­na till ba­ga­get el­ler ärg i lamp­soc­keln kans­ke?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.