Pa­nik­bromsas­si­stent 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Den kanske all­ra vik­ti­gas­te funk­tio­nen i mo­der­na bi­lar. Bi­len hjäl­per dig att bli en brom­sa­re i ra­cer­fö­rar­klass – men ba­ra om du för­står hur tek­ni­ken fun­ge­rar och vå­gar ak­ti­ve­ra den. För att bi­len ska för­stå att det är en pa­nik­si­tu­a­tion be­hö­ver du lä­ra dig att tryc­ka hårt, be­stämt och snabbt på brom­sen. Verk­li­gen hårt och be­stämt. Res­ten skö­ter bi­len och be­hö­ver du kan du lätt sty­ra un­dan även vid full in­broms­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.