Au­tobroms 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Bi­lar som ser en fa­ra och kan stan­na är bra. Det här är nå­got som du verk­li­gen ska tit­ta ef­ter när du kö­per ny bil. Var nog­grann med hur sy­ste­men fun­ge­rar för det skil­jer väl­digt myc­ket mel­lan oli­ka till­ver­ka­re och ock­så mel­lan oli­ka års­mo­del­ler. Bäst sy­stem i dag har Vol­vo i sin nya 90-se­rie. Men det här för­änd­ras snabbt och allt fler har allt bätt­re au­tobroms­sy­stem. Välj det här när du krys­sar i till­va­len på din nya bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.