Par­ke­rings­hjälp 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Jo, det fun­ge­rar fak­tiskt och det är fak­tis­ka bätt­re än du tror på trånga par­ke­rings­plat­ser och ga­tor. Det är hel­ler ing­en skam att an­vän­da sy­ste­met, du kom­mer att se ut som ett su­per­proffs när du kom­mer till­ba­ka till bi­len och den står per­fekt i fic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.