KIA SORENTO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Kia pla­ne­rar re­dan för en upp­da­te­ring av Sorento, trots att det ba­ra gått två år se­dan mo­del­len vi­sa­des för all­ra förs­ta gång­en. Spi­onfo­to­gra­fen har hit­tat ett nytt in­ternt namn för Sorento vil­ket skul­le ty­da på en helt ny­ut­veck­lad bil. Och räk­na med att det drö­jer till bil­sa­long­er­na 2018 in­nan nya Sorento är helt klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.