RE­NAULT MAXTHON.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Re­nault har be­slu­tat att by­ta namn på den li­te märk­li­ga Ko­le­os. Det nya nam­net blir Maxthon och bi­len har pre­cis kla­rat av vin­ter­tes­ter i Sve­ri­ge. Maxthon blir be­tyd­ligt stör­re än gam­la Ko­le­os och kom­mer bland an­nat er­bju­da sju sitt­plat­ser. Bi­len de­lar platt­form med bland an­nat Nis­san X-Trail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.