AU­DI A5 SPORT­BACK.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ef­ter att vi sett bil­der på test­bi­lar­na Au­di A5 cou­pe och A5 cab­ri­o­let är det så klart dags för Sport­back. Och det hand­lar för­stås om vin­ter­tes­ter i Sve­ri­ge. Un­der ska­let de­lar A5-fa­mil­jen det mesta med nya Au­di A4. Vi kan se fram emot de­but på bil­sa­long­en i Pa­ris – all­ra se­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.