MER­CE­DES GLC COU­PÉ.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW har haft viss fram­gång med sin X4 och Mer­ce­des svar he­ter GLC cou­pé. Bi­len har pre­cis kla­rat av årets vin­ter­tes­ter och det kan bli de­but re­dan i som­mar. In­te­ri­ör och driv­li­nor är för­stås helt och hål­let en spe­gel av det som finns i GLC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.