MER­CE­DES E63 AMG.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

E63 AMG är som all­tid en väl­digt hett ef­ter­läng­tad mo­dell och se­dan­mo­del­len vän­tas de­bu­te­ra i Pa­ris i ok­to­ber. Och sex må­na­der se­na­re kom­mer den här bi­len – kom­bi­ver­sio­nen av E63 AMG. Pre­cis som se­da­nen får kom­bin ett helt eget ut­se­en­de med nya luftin­tag och en ny mo­tor­huv. Och myc­ket an­nat är stör­re på den här jäm­fört med van­lig E-klass, som brom­sar, bakving­ar, spoi­lers, av­gas­rör och hjul. Un­der hu­ven kan vi få se sam­ma fy­ra­li­ters V8:a som i AMG GT och C63.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.