BMW M7.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW pla­ne­rar att mö­ta Mer­ce­des AMG-of­fen­siv med allt fler M-mo­del­ler. Och som ett re­sul­tat har en BMW 7-se­rie tes­tats i nor­ra Sve­ri­ge med tyd­lig vink om en M7. Bland an­nat skvall­rar ett par re­jä­la pre­stan­dabrom­sar om att det här blir nå­got häf­ti­ga­re än de 7-se­ri­e­ver­sio­ner vi hit­tills sett från Al­pi­na och BMW. Bi­len ska kun­na va­ra klar till 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.