PORSCHE 911 GT3.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Al­la fans till Porsche 911 GT3 jub­lar när de ser den här bil­den – en upp­da­te­ring! En lätt upp­da­te­rad ver­sion döpt till 991.2 kom­mer att nå hand­lar­na un­der 2017. Test­bi­len har setts snur­ra runt Nür­bur­gring och vi ser bland an­nat ett stör­re luftin­tag. GT3 kom­mer in­te att få tur­bo­mo­to­rer så det blir de van­li­ga sex­or­na även till kom­man­de GT3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.