Någ­ra frå­gor om Tes­la

Allt Om BILAR - - Brev -

Bra att in­te al­la stäm­mer in i den näs­tan re­li­giö­sa kö­ren om Tes­la. Här är någ­ra frå­gor som jag skul­le vil­ja ha svar på:

Peng­ar: Bil­för­sälj­ning ge­nom ked­jebrevs­me­tod (10 000 kr) till Teslaä­ga­re om de vär­var en ny Teslakö­pa­re.

Ose­ri­ös pris­giv­ning: Bi­len kos­tar mer än vad som upp­ges än­da fram till be­ställ­ning.

Andra­hands­vär­de: Hur myc­ket sjun­ker vär­det? Mil­jö: Bi­len är in­te mil­jö­vän­lig. Livscy­ke­la­na­lys: Det vill sä­ga – hur ska de gö­ra med 8 000 mo­bil­te­le­fon­bat­te­ri­er som finns i en Tes­la 90? Åter­vin­ning på nå­gon sop­tipp i Afri­ka?

Tes­la är en en­het in­om mät­ning av elekt­ris­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.