Skriv mer om vär­de­för­lus­ten

Allt Om BILAR - - Brev -

Hur kom­mer det sig att bil­jour­na­lis­ter ”all­tid” drar fram bräns­le­kost­na­den i si­na oli­ka als­ter?

I den prak­tis­ka värl­den är vär­de­för­lus­ten per mil den sto­ra kost­na­den! Och det ta­las det i prin­cip ald­rig om.

JAN-ERIK:

An­ders Hjal­mar­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.