Mer ra­ce­käns­la, tack!

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VOL­VO S60 OCH V60 har fi­na in­te­ri­ö­rer. Och i Polestarbilarna ser det ut som i vil­ken Vol­vo som helst. Det kanske är li­te trå­kigt, med tan­ke på att kun­der­na fak­tiskt kö­per en bil som är rätt spe­ci­ell. Li­te mer ra­ce-käns­la näs­ta gång, tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.