Vå­ga ta ut sväng­ar­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BÅ­DE S60 OCH V60 Po­les­tar är snyg­ga bi­lar. Och de spe­ci­al­till­ver­ka­de fäl­gar­na hö­jer in­tryc­ket yt­ter­li­ga­re. Men om man skul­le få öns­ka sig nå­got skul­le det va­ra att Po­les­tar vå­ga­de ta ut sväng­ar­na li­te mer, med fler spe­ci­el­la de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.