Volks­wa­gen Ti­gu­an 2,0 TDI 190 GT

Allt Om BILAR - - Provkörning -

Från 332 200 kro­nor. 2 år ny­bil, 3 år vagn­ska­da, 3 år lack, 12 år rost. Fyr­cy­lind­rig die­sel. 1 968 cc.

PRIS: GA­RAN­TI­ER:

MO­TOR: CYLINDERVOLYM: EF­FEKT: VRID­MO­MENT: 0–100 KM/H: TOPP­FART: KRAFTÖ­VER­FÖ­RING:

190 hk. 400 Nm. Ing­en upp­gift. Ing­en upp­gift.

Fyr­hjuls­drift, au­to­mat.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING:

5,7 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning.

149 gram/km.

CO2: LÄNGDx­BREDDx­HÖJD:

4 486 x 1 839 x 1 632 mm.

1 792 kg (pre­li­mi­när upp­gift).

TJÄNS­TE­VIKT:

finns ett off­ro­ad-pa­ket med en an­nan stötfångare i fram som ger Ti­gu­an en bran­ta­re ramp­vin­kel.

Nu är det dock få Ti­gu­a­ner som kom­mer att kö­ras off­ro­ad – men många lär an­vän­das som drag­bi­lar. Mo­del­len säljs till att bör­ja med tre ma­ski­ner in Sve­ri­ge. Det hand­lar om di­es­lar på 150 och 190 häs­tar och en ben­si­na­re på 180 häst­kraf­ter. Oav­sett vil­ken man väl­jer så får man en max­i­mal drag­vikt på 2 500 ki­lo om man har rätt kör­kort.

Volks­wa­gen Ti­gu­an finns re­dan att be­stäl­la. Instegs­mo­del­len är Ti­gu­an 2,0 TSI 180 med DSG-lå­da. Den kos­tar från 304 400 kro­nor.

TI­GU­AN TES­TAS I TIO KATEGORIER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.