Kon­kur­ren­ter drar mer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en suv med en stark 190-häs­tarsdie­sel och au­to­mat­lå­da. Det blir inga re­kord­siff­ror av det. Men de an­giv­na 5,7 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning och 149 gram CO2 per kilo­me­ter mås­te an­ses som god­känt. Fle­ra kon­kur­ren­ter drar be­tyd­ligt mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.