Finns en hel del

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÅG­RA KROCK­TES­TER av den nya ge­ne­ra­tio­nen av Ti­gu­an har än­nu in­te re­do­vi­sats. Den gam­la ha­de dock bra be­tyg och det finns en hel del sä­ker­hets­ut­rust­ning i bi­lar­na. Au­tobroms, fot­gäng­ar­skydd i hu­ven, mul­ti­kol­li­sions­broms och fi­las­si­stent, till ex­em­pel.

VW Ti­gu­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.