Be­kvämt och tyst

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MAN RE­SER RÄTT be­kvämt i Volks­wa­gen Ti­gu­an. Bi­len går för­hål­lan­de­vis tyst (i al­la fall på den tys­ka as­falt vi har att till­gå) och fjäd­rings­kom­for­ten är bra. Många and­ra jour­na­lis­ter på plats ver­kar gil­la sto­lar­na. Själv ha­de jag li­te svårt att hit­ta en per­fekt kör­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.