Lo­giskt och funk­tio­nellt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VOLKSWAGENBILARNAS in­te­ri­ö­rer är lo­gis­ka och myc­ket funk­tio­nel­la. Det är lätt att hit­ta knap­par och funk­tio­ner. Och ma­te­ri­a­len upp­levs hål­la hög kva­li­tet. Dock vill man in­te att nå­got ska stic­ka ut. Här hit­tar man inga fan­ta­si­lö­sa och mo­dell­spe­ci­fi­ka ut­sväv­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.